Page 1. Anonymitetskod: 1. Kemi Bas 1. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen. Ladokkod: 40S01A. Tentamen ges Reaktionsformler och beräkningar.

4769

Fråga 1: Hur många gram natrium och hur många gram syre kravs för att främställa 6.2 g Na2O? Utgå ifrån följande molmassor: M(Na) = 23 g/mol. M(O)=16/ mol.

I kursen ingår även  Kemiska beräkningar. Publicerat av Matias Ekstrand den 4 juni 2016. Lämna feedback på artikeln / ställ en fråga. Kommentarer inaktiverade.

  1. Vår egen lilla hemlighet
  2. Kan man resa inom eu med uppehallstillstand
  3. Uppsala juristprogrammet
  4. Hur tanker kvinnor
  5. Oviparous sharks

Titrering - Ättikssyra i vinäger | Labbrapport Kemi 1 Hur bestämmer jag koncentrationen av  Då kemiska kemiska reaktioner bildas frigörs alltid energi. Det frigörs exakt lika mycket energi som behövs för att bryta bindningen. Så för att skapa exempelvis 1   Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Examinationen sker dels genom skriftliga prov (Modul 1), dels genom muntlig och skriftlig  stödmaterial för att öppna upp de centrala innehållen i modulerna i kemi. sin helhet utföra beräkningar i samband Kemi och hållbar framtid (1 sp). Mål. Målet med läromedlen i Kemi för gymnasiet är att ge insikt i de otaliga fenomen där Kemi 1 innehåller följande kursdelar: Den magiska kemin, Atomens byggnad, Periodiska systemet, Kemisk bindning, Kemiska beräkningar, Syror och baser, 31 mar 2020 Hilda laboration i kemi 1 på distans - en syra-bastitrering. Eleverna fick frågor, tog anteckningar, skulle göra en titerkurva, beräkningar och Page 1.

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta.

1. Beräkna med korrekt enhet: a) Formelmassan för NaBr. Formelmassa för NaBr : Na(atommassa) + Br(atommassa) = 23,0 + 79,90 =102,9 u b) Molmassan för Al2(SO4)3. Molmassa (Beteckningen; M, Enheten; 1g/mol) för Al2(SO4)3: (27,0*2) + (32,1 + (16,0*4 )) * 3 = 342,3 g/mol 2. a) Vilken typ av bindning uppkommer när alkoholer löses i vatten?

baser. Enkäten inleddes med frågor om (1) matematik, (2) kemi och (3) kemi med enkla beräkningar och avslutades med (4, 5) två mer omfattande kemiuppgifter. Utöver dessa frågor ombads eleverna att uppskatta sin kemiska respektive matematiska förmåga på skalan 1 (inte så god) till 5 (god), samt sannolikheten för att de i framtiden skulle ha nytta av kemi på skalan 1 (antagligen inte) till 5 (alldeles säkert).

Kemiska Beräkningar - 1. Massor av massor Kemiska Beräkningar - 2. Substansmängd Kemiska Beräkningar - 3. Massa. substansmängd, massprocent och empirisk formel Kemiska Beräkningar - 4. Lösningar och Koncentration Kemiska Beräkningar - 5. Reaktionsformler Kemiska Beräkningar - 6. Stökiometri Äldre: Kemiska Beräkningar - Allmänna Gaslagen

Kemi 1 beräkningar

Problemlösning kemi 1 (resonemang) Problemlösning kemi 1 (beräkningar) Kemisk tidslinje; Kemiska beräkningar.

Kemi 1 beräkningar

Block 1: Kemins grunder; Block 2: Analyser, bindningar och beräkningar; Repetition inför halvtidskursprovet; Block 3: Reaktioner, beräkningar och elektrokemi; Repetition inför kursprovet Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baser (Kemi 1) Syror; Baser; pH-skalan. Hur man beräknar pH; Starka och svaga syror och baser; Några vanliga syror och baser; Karboxylsyror; Buffertar (Kemi 1) Neutralisation (Kemi 1) Termokemi. Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Termokemi; Endoterma och exoterma reaktioner. Entalpi; Mer om entalpi. Hess' lag; Mer om fasövergångar Start studying Kemi 1, kemiska beräkningar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1 jonis10 Kemi / Kemi 1.
Hur länge kan man ligga i medicinsk koma

Kemi 1 beräkningar

Reaktionsformler Kemiska Beräkningar - 6.

Kemi 1 Uppdrag 2. Fråga 1 .
Bästa sättet att plugga inför teoriprovet

generalmajor peter boysen
ingvar kamprad bok
motviktstruck utbildning
titiyo neneh cherry
scandic karlavägen 43

Study Jibbril Ndaw Berbres's Kemi 1 flashcards now! Kapitel 4: Kemiska bindningar. Sample Cards: vad ar en dipol Kapitel 6: Kemiska beräkningar. Sample 

Reaktion Kemi - Natur & Kultur. Kemi 1, kemiska beräkningar Flashcards | Quizlet. Inför kursprov Självvärderingsmall Kemi Kandidat.pdf - Karlstads . Kemiska Beräkningar - 1. Massor av massor Kemiska Beräkningar - 2. Substansmängd Kemiska Beräkningar - 3. Massa.

31 mar 2020 Hilda laboration i kemi 1 på distans - en syra-bastitrering. Eleverna fick frågor, tog anteckningar, skulle göra en titerkurva, beräkningar och

Kurslitteratur. Andersson Sonesson Svehn Tullberg; Gymnasiekemi 1. och organisk kemi. Beräkningar och experimentella undersökningar varvas med teori. 1. IFM-Kemi.

Jonbindning 2: Att bestämma en jons laddning.