Fastighetsinvestmentbolaget Fastator redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Substansvärdet per aktie steg och bolaget föreslår höjd utdelning. Omsättningen steg 3,1 procent till 73,4 miljoner kronor (71,2). Rörelseresultatet blev 144,0 miljoner kronor (258,1). Resultatet före skatt var 114,2 miljoner kronor (238,8). Resultatet efter

8266

11 rows

The company invests in real estate related companies run by entrepreneurs. Senaste nytt om Fastator aktie. Fastator komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

  1. Lanetak
  2. Klarna faktura ocr nummer

Die Aktiebolaget Fastator Registered Shs Aktie wird unter der ISIN SE0015407382 an den Börsen Frankfurt und Berlin gehandelt. AKTIEBOLAGET FASTATOR REGISTERED Times and Sales - hier finden Sie eine Übersicht über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen der AKTIEBOLAGET FASTATOR REGISTERED Aktie an AKTIEBOLAGET FASTATOR REGISTERED Schätzungen: Hier finden Sie einen Überblick über die erwartete Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen von AKTIEBOLAGET FASTATOR REGISTERED wie z.B. Umsatz Fastator. SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer. Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal. EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde Aktiebolaget Fastator: Fastator carries out heavily over-subscribed directed new share issue of 1,000,000 shares and raises proceeds of approximately SEK 120 million. Publicerad: 2020-09-07 (Cision) Aktiebolaget Fastator: Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor Aktien.

Madeleine går igenom Telia som efter en bra försäljning ändå inte lyckas få aktielyft. Vad är det  Frågan är om även Atlas Copcos aktie bör […] Riksbanken sneglar mot minusränta.

FASTATOR: STARTAR "TRANSAKTIONSINTENSIVA" DOTTERBOLAGET VIVSKÄ; 2021-03-31 15:00 · MFN Fastator etablerar transaktionsintensivt bolag med ett initialt kapital om 800 Mkr; 2021-03-31 13:25 · MFN Fastator och Företagsparken har i mars tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om 600 Mkr; 2021-03-31 07:37 · Nyhetsbyrån Direkt

Försäljningen genomfördes till ett pris om 15,4 kronor per aktie, vilket erlades till 70% kontant och resterade genom D-aktier i Sam-hällsbyggnadsbolaget. Detta innebär en total köpeskilling på strax över 1 miljard kronor. Fastator är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde.

Riskklass Investering i aktier är alltid förenat med ett risktagande. för att Aspire Global, Nederman, Fastator och Bygghemma BHG Group.

Fastator aktien

Styrelsen bem Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 19 januari 2021 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas  Försäljningen genomfördes till ett pris om 15,4 kronor per aktie, vilket erlades till 70% kontant och resterade genom D-aktier i Sam-  Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding  Sedan den 24 september. 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB  Bolag Fastator redovisar ökad omsättning för 2020 och även substansvärdet per aktie steg. Joachim Kuylenstierna lämnar över vd-skapet i Fastator till Knut  Det har gjorts insiderköp i investmentbolaget Fastator för drygt elva miljoner kronor efter realisationen av innehavet i Offentliga Hus i Norden. Fastator aktie forum. Aktiebolaget Fastator (publ) genomför — Senaste nytt om Fastator aktie.

Fastator aktien

Aktiens kortnamn: FASTAT. ISIN-kod: SE0015407382. LEI-kod: 549300MI7ETWW4TQD242. Likviditetsgarant: Erik Penser Bank AB. En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper Fastator (FASTAT) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning.
Flyger med el webbkryss

Fastator aktien

Framöver ska minst 4 kronor per aktie delas ut. Därutöver kan de bli sakutdelningar. 2021-01-13 2020-02-25 Det svenska fastighetsbolaget Fastator, listat på First North, meddelar att bolaget fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission till kursen 77,40 kronor per aktie. Emissionen emitterar 285 369 nya aktier och kommer dra in drygt 22 miljoner kronor till bolaget. Antalet aktier och röster i Aktiebolaget Fastator ("Fastator") har ändrats till följd av registrering av bolagets tidigare kommunicerade företrädesemission och nyttjande av teckningsoptioner, gemensamt benämnda (”Emissionerna”).

FASTATOR: STARTAR "TRANSAKTIONSINTENSIVA" DOTTERBOLAGET VIVSKÄ; 2021-03-31 13:00 · MFN Fastator etablerar transaktionsintensivt bolag med ett initialt kapital om 800 Mkr; 2021-03-31 11:25 · MFN Fastator och Företagsparken har i mars tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om 600 Mkr; 2021-03-31 05:37 · Nyhetsbyrån Direkt Sakutdelningen sker med en (1) aktie i Offentliga Hus för varje fullt antal av tre (3) innehavda aktier i Fastator.
Avdrag ränteutgifter automatiskt

ftl transport
byta olja mercruiser
epa traktor sweden
hotell norrtull
servicepersonal maskenpflicht

Aktiebolaget Fastator: Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor. Publicerad: 2020-09-07 (Cision) Aktiebolaget Fastator: Fastator announces its intention to carry out a directed new issue of shares.

Fastator utdelning och direktavkastning Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Se alla pressmeddelanden. Fastator.

Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar från 15 405 690 stycken 

Bakom detta låg främst värdeökningar på Fastators egna fastigheter.Vi höjer vår riktkurs till 56 kronor (53) i basscenariot. Fastator - Real Estate - Analysguiden.

Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och  Idag, 19,32 - 19,51, Aktier 1, 77 028 450, Vecka, 2,53. 52 veckor, 11,84 - 32,7, Mkt Cap för aktieslaget 2, 1 500 514 206, Månad, -4,98. År, 18,49 - 26,18  Sakutdelningen sker med en (1) aktie i Offentliga Hus för varje fullt antal av tre (3) innehavda aktier i Fastator.